J-H Gräv i Lysvik är ditt lokala markproffs.

Vi åtar oss små som stora uppdrag – allt från omdränering av villor till schaktning för husgrunder. I över 10 år har vi arbetat med mark- och anläggningsarbeten åt privatpersoner och företag i Mellanvärmland.

Under de år som J-H Gräv AB har bedrivit grävverksamhet har vi skaffat oss ett gott rykte och fått många kunder som återkommande anlitar oss.

De främsta anledningar till att våra kunder är nöjda med oss tror vi är att vi är lyhörda för våra kunders önskemål.

Vi ser till att ha en nära dialog med kunderna och arbetar med stor noggrannhet – våra arbeten håller alltid hög kvalitet.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Markarbeten
  • Husgrunder
  • Husdräneringar
  • Vägunderhåll
  • Transporter
  • Verkstadsarbeten
  • Försäljning av matjord m.m.

Välkomna att kontakta oss för offert eller för att diskutera det ni vill ha utfört!

J-H Gräv AB
Bergebyvägen 24
685 34 Torsby

Mobil:070-210 54 12
E-post: henrik@jhgr.se