Trädgårdsanläggningar, husgrunder, dränering, jordvärme m.m.

Markarbeten

J-H Gräv AB har en stor bredd och utför det mesta inom markarbeten såsom grävning och schaktning.

 

Trädgårdsanläggningar

J-H Gräv AB arbetar med trädgårdsanläggningar, stensätter gångar och terrasser, lägger plattor, anlägger murar m.m.

 

Husgrunder & Husdräneringar

Vi utför markarbeten runt husgrunder och vid omdränering av hus genomför vi även fuktisolering av källargrunder. Vi använder oss av Pordrän isolerskivor.

 

Jordvärme

Vi gräver och anlägger jordvärme, ett klimat- och kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ.

Försäljning

Vi har ett eget sorteringsverk och erbjuder försäljning av sållad matjord och täckbark. Även försäljning av avloppsanläggningar för enskilt bruk.

 

Vägunderhåll

Vi åtar oss sopning av vägar och arbetar under vinterhalvåret med vinterväghållning såsom plogning av vägar och grusning samt dikning med väghyvel.

 

Transporter

Vi kör trailertransporter över hela Värmland.

 

Verkstad

I vår verkstad servar, lagar, reparerar och underhåller vi de flesta maskintyper.

Välkomna att kontakta oss för offert eller för att diskutera det ni vill ha utfört!

J-H Gräv AB
Bergebyvägen 24
685 34 Torsby

Mobil:070-210 54 12
E-post: henrik@jhgr.se